Project Management

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
ด้วยโปรแกรมบริหารจัดการโครงการ แบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้

Read More

ลูกค้า

สร้างภาพรวมการจัดการโครงการ ระหว่างลูกค้า ฝ่ายขาย สตาฟ พนักงาน ผู้จัดการโครงการ และ Supplier ให้เป็นภาพเดียวกัน ผ่านเว็ปแอปพลิเคชัน

Sale

ฝ่ายขายมองเห็นภาพรวมของโครงการ และนำเสนอขายลูกค้าได้อย่างภาคภูมิใจ

Project

ลดความเสี่ยง ฝ่ายโครงการเห็นอัตราความสำเร็จของโครงการ ผ่านมาตรวัดความก้าวหน้าของโครงการ

Worker

คณะทำงาน เห็น Task งานของตนเอง เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น สามารถปรับเปลี่ยนสถานะงานเพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จของโครงการ

Supplier

Supplier สามารถเข้าร่วมโครงการ รับมอบหมายงาน และอัพเดทสถานะของตนได้

CEO Level

ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมของโครงการ และสถานะอัตราความสำเร็จของแต่ละโครงการผ่านทาง Dashboard และปรับเปลี่ยนกลยุทธิ์ได้อย่างทันท่วงที

ผสาน 5 ขั้นตอน
การบริหารโครงการ
ในเว็ปเดียว

Projectflow ช่วยลดความเสี่ยง ด้วยการติดตามแผนงานที่มอบหมายให้กับทีม และ Supplier อย่างเหมาะสม

Read More

"เพราะหัวใจของการบริหารโครงการคือการควบคุม
Scope, Time , Cost"
Mr.Tee
Managing Director

Task assignment

ด้วยฟีเจอร์ Task ทำให้ Project Manager สามารถสร้างงานและมอบหมายงานให้กับทีมงาน หรือ Supplier โดย Task จะช่วยอำนวบความสะดวกในการติดตามกำหนดวันส่งงาน ผ่านทาง Email Notification ทำให้ทีมสามารถทำงานได้ลุล่วงตามกำหนดเวลา

Read More

Time control

Project flow จะช่วยควบคุมกรอบระยะเวลาของการทำงานผ่านเครื่องมือ Gantt Chart และ Due-date Notification ทำให้ผู้จัดการโครงการมองเห็นภาพรวม และควบคุมเวลาไม่ให้กรอบระยะเวลาของโครงการ

Read More

Pipeline

นอกจากนี้ยังมี ฟีเจอร์ Pipeline ช่วยให้เห็นมุมมองของจำนวน Task ที่อยู่ในระยะต่างๆ (ที่แอดมินกำหนดได้) เช่น ระยะริเริ่ม ระยะวิเคราะห์ข้อมูล ระยะออกแบบ ระยะดำเนินการ ระยะทดสอบ ระยะปิดโครงการ

Read More

Dashboard

อัตราความก้าวหน้าของโครงการสามารถวัดได้จากจำนวน Task ของโครงการนั้นๆ ที่มีสถานะเป็น Completed และคำนวณในรูปแบบ Percentage โดยอัตโนมัติ ตัวเลขดังกล่าวสามารถมองเห็นได้ทั้งมุมมองของลูกค้า พนักงาน Supplier ผู้จัดการโครงการ รวมถึงผู้บริหาร

Read More

Support Tickets

ฟีเจอร์ Support tickets จะช่วยให้ทีมงาน หรือลูกค้าของคุณเปิด tickets ขอความช่วยเหลือจากทีม และสามารถร้องขอให้ซัพพอร์ตช่วยดำเนินการแก้ไข

Read More

ฟังก์ชันเด่นสำหรับการบริหารโครงการ

Project Dashboard

รายงานอัตราความก้าวหน้าของโครงการ

Task Tracking

ติดตาม Task งานที่มอบหมายได้อย่างทันท่วงที

Timeline View

เห็นภาพรวม และระยเวลาของโครงการผ่าน Gantt Chart

Task Assign

มอบหมายงานให้กับทีมงานและ Supplier

Email Follow up

อีเมลแจ้งเตือนงานล่าช้า

Integration

เชื่อมโยงข้อมูลกับฝ่ายขาย ฝ่ายโครงการ
ใช้งานได้ผ่านเว็ปแอปพลิเคชัน รองรับคอมพิวเตอร์
แท็ปเล็ต และมือถือ

ระบบ Project flow ต่างจาก CRM อื่นๆ อย่างไร?

CRM เป็นโปรแกรมรักษาความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านการเก็บข้อมูลลูกค้า แต่ Projectflow เป็นโปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการให้สำเร็จลุล่วง โดยใช้กลยุทธิ์การบริหารอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ลูกค้า และทีมทำงาน มองเห็นภาพรวมร่วมกันผ่านทางเว็ปแอปพลิเคชัน

ระบบ Project flow ต่างจาก KM อย่างไร?

KM เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการองค์ความรู้ในองค์กรในมิติภาพรวมทุกแผนก แต่ Projectflow เป็นโปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการให้สำเร็จ Module Project เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม KM โดยทีมทันสมัยได้พัฒนาต่อยอดในชื่อ Project flow

มี Demo ระบบให้ทดลองใช้ไหม?

มี Demo ระบบให้ทดลองใช้ 

โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับได้แก่ 

 1. Work คนทำงาน
 2. Supplier 
 3. Manager
 4. Administrator 

สามารถทดลองใช้งานได้ในเมนู Demo 

จำกัด User ไหม?

ไม่ว่าจะใช้แพ็กเกจแบบ Cloud หรือ On Premise จะไม่จำกัดจำนวน User ขึ้นอยู่กับความสามารถของ Server ที่ใช้ได้

ตำแหน่งไหนในองค์กร ควรใช้ได้บ้าง?

 • Sale
 • Project Manager
 • Worker (Operator)
 • Supplier

องค์กรแบบไหน เหมาะสมกับการใช้งาน Projectflow บ้าง?

องค์กรที่มีลักษณะการทำงานแบบ Project เช่น 

 • Media Agency
 • Content Agency
 • Graphic House
 • UX/UI Agency
 • IT Solution
 • Software House
 • Architecture

ข้อมูลเก็บไว้ที่ Server ใด?

Projectflow รองรับการทำงานแบบ On Cloud และ On Premise ในกรณีทำงาน On Cloud ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่อง Server ของบริษัท 

**กรณีลูกค้าต้องการย้ายข้อมูลจาก On Cloud ไปยังเซิฟเวอร์ของลูกค้า สามารถติดต่อขอเปลี่ยนแพ็กเกจ เป็นแบบ On Premise จากนั้นทีมงานจะดำเนินการให้ภายใน 3 วันทำการ

Spec Server ที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไร?

Server Specification

 • CPU 2 Core 
 • RAM 2 GB 
 • SSD Stoage 5 GB (at least)
 • PHP 7.4.33 (minimum)
 • SQL DB (MariaDB or Mysql)

** กรณีซื้อแพ็กเกจ On Cloud จะใช้เซิฟเวอร์ของทางบริษัท

On premise vs. on Cloud?

Projectflow รองรับการทำงานแบบ On Cloud และ On Premise ในกรณีทำงาน On Cloud ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่อง Server ของบริษัท 

**กรณีลูกค้าต้องการย้ายข้อมูลจาก On Cloud ไปยังเซิฟเวอร์ของลูกค้า สามารถติดต่อขอเปลี่ยนแพ็กเกจ เป็นแบบ On Premise จากนั้นทีมงานจะดำเนินการให้ภายใน 3 วันทำการ

ขั้นตอนเริ่มต้นการใช้งาน

 1. เลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมกับองค์กร
 2. กรอกข้อมูล email และเบอร์โทรติดต่อ
 3. สั่งซื้อ Project flow และชำระเงิน ผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต
 4. ระบบจะดำเนินการติดตั้ง Project flow จากหลังบ้าน
 5. รอ DNS อัพเดทภายใน 24-48 ชั่วโมง
 6. ลูกค้าจะได้รับอีเมล และรหัสการเข้าใช้ระบบ Project flow ภายหลังจาก DNS อัพเดทเสร็จสิ้น
 7. ดำเนินการใช้งาน Project flow ได้

ชำระเงินแล้ว ต้องใช้เวลานานแค่ไหนจึงจะเข้าใช้ระบบได้?

24-48 ชั่วโมงโดยประมาณ

Copy Right by Tansamai.tech