ขั้นตอนการติดตั้งภายหลังจากชำระเงิน

ภายหลังจากชำระเงินผ่าน Payment Gateway เรียบร้อยแล้ว จะมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

กรณี On-Cloud Package มีขั้นตอน 5 ขั้นตอน

  1. ทีมงานจะติดต่อเพื่อยืนยันการใช้ชื่อ Domain / Subdomain ภายใน 1-2 วันทำการ
  2. ทีมโปรแกรมเมอร์ติดตั้งโปรแกรม Projectflow ไปยัง Domain / Subdomain ดังกล่าว
  3. รอ DNS อัพเดท ประมาณ 24-48 ชั่วโมง
  4. เมื่อ DNS อัพเดทเสร็จสิ้น ทางทีมงานจะทำการจัดส่งคู่มือ และรหัสผ่านการเข้าใช้งานระบบหลังบ้านผ่านทางอีเมลของท่าน
  5. เข้าใช้งานระบบจากส่วนแอดมิน (หากมีปัญหาสามารถเปิด Ticket Support ได้)

 

กรณี On-Premise Package (Lifetime License) มีขั้นตอน 5 ขั้นตอน

  1. ทีมงานจะติดต่อเพื่อยืนยันการใช้ชื่อ Domain / Subdomain รวมถึง Server ภายใน 1-2 วันทำการ
  2. ทีมโปรแกรมเมอร์ติดตั้งโปรแกรม Projectflow ไปยัง เครื่องเซิฟเวอร์ของลูกค้า และ Domain / Subdomain ดังกล่าว ประมาณ 3-5 ทำการ
  3. รอ DNS อัพเดท ประมาณ 24-48 ชั่วโมง
  4. เมื่อ DNS อัพเดทเสร็จสิ้น ทางทีมงานจะทำการจัดส่ง Source code คู่มือ และรหัสผ่านการเข้าใช้งานระบบหลังบ้านผ่านทางอีเมลของท่าน
  5. เข้าใช้งานระบบจากส่วนแอดมิน (หากมีปัญหาสามารถเปิด Ticket Support ได้)