การชำระเงิน

1.1 กรณี On-Cloud Package

– ทางเราขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเท่านั้น
– หากชำระผ่านช่องทางนี้ไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงิน เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ
– คุณลูกค้าสามารถชำระได้ทันทีด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ เพียงเลือกทำการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของคุณเพื่อชำระค่าบริการได้ทันที
*หมายเหตุ
– อัตราค่าบริการได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว
– สำหรับลูกค้าที่ต้องการ ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทันทีหลังจากชำระเงิน โดยคุณลูกค้าสามารถติดต่อได้ทางข้อความ Facebook หรือ Email มาที่ info@tansamai.tech และให้ระบุชื่อที่อยู่ที่ต้องการให้ออกให้ถูกต้อง
– เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ออก ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ย้อนหลัง

1.2 กรณี On-Premise Package (Lifetime License)
– กรุณาติดต่อแอดมินเพื่อออกใบเสนอราคา (Quotation) เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ โดยคุณลูกค้าสามารถติดต่อได้ทางข้อความ Facebook หรือ Email มาที่ info@tansamai.tech และให้ระบุชื่อที่อยู่ที่ต้องการให้ออกให้ถูกต้อง
– หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาเก็บหลักฐานไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งยืนยันการโอนเงิน
– Email สำหรับแจ้งชำระเงิน info@tansamai.tech
*หมายเหตุ
– อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ทางเราจะดำเนินการออก ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี หลังจากฝ่ายบัญชีได้ยืนยันยอดชำระเงินแล้วเท่านั้น

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

– หากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรุณาติดต่อแอดมินก่อนชำระเงินทุกครั้ง โดยคุณลูกค้าสามารถติดต่อได้ทางข้อความ Facebook หรือ Email ไปที่ info@tansamai.tech
และให้ระบุชื่อที่อยู่ที่ต้องการให้ออกให้ถูกต้อง

– สำหรับหน่วยงานราชการ หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 1% นิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3 %
– บุคคลธรรมดา และหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
– หากยอดชำระต่ำกว่า 1,000 บาท จะไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
– เราจะดำเนินการออก ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ให้ท่าน หลังจากที่ได้เอกสารการหัก ณ ที่จ่าย ตัวจริงแล้วเท่านั้น

** สำหรับบริษัทที่หัก ณ ที่จ่าย หลังชำระเรียบร้อยแล้วให้ Scan สำเนาใบหักส่งมาที่ info@tansamai.tech และจัดส่งเอกสารตัวจริงตามที่อยู่บริษัท

***กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนามของ และจัดส่งเอกสารมาที่:
บริษัท ทันสมัย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
241/41 หมู่บ้านไอฟิลด์บางนา ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เลขที่ผู้เสียภาษี 0505560001983
เบอร์ติดต่อ 082-7629152 (ธุรการบัญชี)

ปรึกษาแพ็กเกจที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ สอบถามได้ที่ 095-8824224